Informatie

Een mogelijke koper van een woning met royale buitenruimte wil inzicht krijgen in de bezonning. De zon in beeld film laat de zonnestanden door het jaar zien in 3D. Ook de hoge begroeiing is in dit geval meegenomen in de simulatie.