Informatie

De bezonningsingenieur heeft als deskundige partij inmiddels 6 keer deelgenomen aan het tv-programma de rijdende rechter. Van het visueel inzichtelijk maken van de zon- en schaduwval tot een cijfermatige schaduwberekening of berekening van direct zonlicht tot stralingsberekeningen van daken en dergelijke. Onder andere in de uitzendingen Hoge bomen vangen veel zon, Klimmen of trimmen in Limmen en  Zonsverduistering

De bezonningsingenieur heeft door middel van een bezonningsstudie bij nieuwbouw, uitbreiding in de bebouwde omgeving of in het geval van bomen uitgerekend en gevisualiseerd in hoeverre een object de bezonning ter plaatse van omliggende woningen, tuinen en zonnepanelen wegneemt.