Informatie

Een bezonningsonderzoek in opdracht van de gemeente om de schaduw invloed van een woningbouw plan op de directe bewoonde omgeving inzichtelijk te maken en te beoordelen.  Hierbij is een vergelijking gedaan tussen de bestaande, geplande en bestemmingsplan situatie. Ook zijn er vragen vanuit de klankbordgroep beantwoord en zijn er varianten berekend waarbij de zonlichttoetreding is geoptimaliseerd.