Informatie

Bezonningsstudie te Amsterdam

Dit betreft het uitvoeren van een bezonningsstudie hinderscan. Middels een 3D model van de bestaande en geplande situatie is naar de effecten van dit bouwplan gekeken. De bezonningsstudie focust zich op alle relevante maanden. Dit betreft minimaal de gehele normperiode van de lichte TNO norm. Dus zowel de maanden met een lage zonnestand in het vroege voor- en najaar als het gedeelte van het jaar met hoge zonnestanden. Ook de winter kan daarbij worden meegenomen. In dit geval duidden wij ook het mogelijke verlies aan uitzicht en daglicht.

Zo krijgt de opdrachtgever een compleet beeld met uitleg op basis waarvan er besloten kan worden welke stappen te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld een verdere cijfermatige onderbouwing van bezonning of daglicht zijn.

 

 

 

 


Bezonningsonderzoek en bezonningsstudie bij:

Contact

Bezonningsingenieur
Karekietstraat 42
2903 EL Capelle a/d IJssel

T: +31 (0)10-3072240 
E: info@kraak-tack.nl