Informatie

Voor de eigenaar van een kantoor heeft bezonningsingenieur de negatieve effecten van het geplande knooppunt de nieuwe meer welke op circa 5 meter voor zijn kantoorgevel is gepland cijfermatig onderbouwd. Er bleek dat ten gevolge van dit overheidsplan erg grote afnames van zonlichttoetreding zullen optreden. Uitkomsten welke de tegenpartij niet heeft kunnen weerleggen. Dit rapport is gebruikt voor een planschade procedure.