Informatie

Een bezonningsonderzoek naar aanleiding van geplande pv panelen op een appartementencomplex. Hierbij zijn de opbrengstverminderingen door mogelijke toekomstige belemmeringen in overleg met de opdrachtgever doorgerekend.