Informatie

Het visueel en cijfermatig vaststellen in hoeverre de bezonning afneemt ten gevolge van een geplande verbouwing.